Provádíme veškeré zemní práce a výkopové práce, odvoz suti, odvoz zeminy a stavebních materiálů, přípojky a přeložky inženýrských sítí.

Provádíme například:

 • zemní práce spojené s elektrifikací staveb
 • hloubení základů staveb, rodinných domů, jímek, inženýrských sítí…
 • terénní úpravy
 • zpevňování a úprava cest, příkopů
 • nakládka zeminy a stavebních materiálů
 • meliorace, rekultivace, svahování
 • hloubení koryt vodních toků, rybníků
 • příprava pro inženýrské sítě
 • odvodňování staveniště
 • úpravy zahrad
 • odvoz suti, odvoz zeminy a stavebních materiálů
Rýpadlo