Elektromontáže

  • veškeré elektro práce do 35 kV

Silnoproudé rozvody

  • přípojky NN a VN
  • domovní a bytové elektro instalace
  • el. instalace nebytových objektů a celků
  • elektro instalace skladových a výrobních hal včetně osvětlení a dodávek rozvaděčů
  • el. topné systémy (podlahové, přímotopné, akumulační topení)
  • průmyslové a strojní elektro instalace

Revize elektro

  • revizní služby – revize výchozí a periodické

Hromosvody

  • hromosvodové jímací soustavy plus uzemění