Provádíme veškeré zemní práce a výkopové práce, odvoz suti, odvoz zeminy a stavebních materiálů, přípojky a přeložky inženýrských sítí.
 
Provádíme například
 
- zemní práce spojené s elektrifikací staveb
- hloubení základů staveb, rodinných domů, jímek, inženýrských sítí...
- terénní úpravy
- zpevňování a úprava cest, příkopů
- nakládka zeminy a stavebních materiálů
- meliorace, rekultivace, svahování
- hloubení koryt vodních toků, rybníků
- příprava pro inženýrské sítě
- odvodňování staveniště
- úpravy zahrad
- odvoz suti, odvoz zeminy a stavebních materiálů